Statistika

Uživatelské kody

standartní kody

*#06# - vypíše na displej IMEI telefonu.
*#0000# - vypíše verzi firmware (software telefonu), na displeji uvidíte například toto:
V 04.80
23-02-00
NSE-5
(c) NMP
První řádek je verze firmware, druhý je datum firmware, třetí je typ telefonu (NHE-5 pro 1611, NHE-6 pro 8110, NHE-8 pro 3110, NME-3 pro 6090, NSB-3 pro ?, NSB-6 pro 8890, NSE-1 pro 5110, NSE-3 pro 6110, NSE-5 pro 7110, NSE-6 pro 8810, NSE-8 pro 3210, NSK-3 pro ?, NSM-1 pro 6150, NSM-2 pro 8850, NSM-3 pro 8210, RAE-2 pro 9110, RAE-4 pro 9000, THF-10 pro 550, THF-11 pro 540 a THF-13 pro 640) a čtvrtý již jen copyright NOKIA.
*#746025625# - dá se také zapamatovat jako *#sim0clock#, zjistí jestli může být SIM Clock zastaven. Některé 5110 se SIM Paegas strašně vybíjely baterii telefonu. Zadáním tohoto kódu se můžete přesvedčit, zdali to není Váš případ. Telefon musí vypsat SIM Clock stop allowed. Pokud vypíše not allowed, nechejte si vyměnit kartu (vymění Vám ji zdarma)!
*#92702689# - dá se také zapamatovat jako *#war0anty#. Přístup do servisního menu - výpis záručních informací o telefonu. První stránka je IMEI, druhá je datum výroby telefony, třetí je kdy byl telefon zakoupen (můžete jednou editovat), čtvrtá je kolikrát byl telefon opravován (doporučuji zkontrolovat před koupí) a poslední slouží k přenosu (zazálohování) uživatelských dat do počítače nebo jiného telefonu přes infraport.
Telefon N3210 navíc vypíše Life timer, což je spořič baterie (regulace osvětlení displeje).
#pw+123456789+y# - tímto kódem zjistíte, zdali je Váš telefon blokován pro určitého operátora, za "y" zadejte číslo zámku 1-4. Kódy "p", "w" a "+" se naťukají vícenásobným zmáčknutím hvězdičky.
*3370# - aktivace EFR (Enhanced Full Rate), neboli u EuroTelu SuperSOUND.
Dá se také zapamatovat jako *EFR0#.
#3370# - deaktivace EFR (Enhanced Full Rate), neboli u EuroTelu SuperSOUND.
Dá se také zapamatovat jako #EFR0#.
*4720# - aktivace HR (Half Rate), baterie déle vydrží na úkor kvality hovoru
#4720# - deaktivace HR (Half Rate)
#31# CLIR: pokud zadáte tento kód před číslem volaného (lze zadat i jednotlivě přímo do telefonního seznamu) nezobrazí se právě a jen tomuto volanému Vaše telefoní číslo.
Žádné komentáře
 
megarapid.eu - stahování z rapidshare.com neomezeně

http://www.playlist.com/user/20316920/view